Kategoriarkiv: Konkurrenter

Volkswagens chef Herbert Diess om hur man ska komma ikapp Tesla

Volkswagens chef Herbert Diess har meddelat sin plan för att ta sig an bilindustrins elektriska framtid, samt hur det relaterar till Tesla. Diess är en bland Teslas konkurrenter ovanligt kompetent ledare som under flera år har insett att elbilar är framtiden. Att ställa om en jätte som Volkswagen från bensinbilar till el är oerhört svårt och kostsamt och kräver fokus, beslutsamhet och även uppoffringar. Kortsiktigt måste lönsamhet, vinster och kvartalsrapporter lida för att anpassa hela företaget inför framtiden för att undvika att, som Herbert Diess själv formulerar det, bli det nya Nokia. 

Nokia som ju var världens största tillverkare av mobiltelefoner men som misslyckades att anpassa sig till den nya marknaden med smartphones och som därför inte finns längre. 

Diess har varit ödmjuk nog att flera gånger säga som det är att Volkswagen ligger efter Tesla i utvecklingen. Han menar att det är av högsta vikt att Volkswagen fokuserar på utvecklingen av elbilar snarare än bensinbilar för att inte halka allt för långt efter. 

Det här med uppoffringar, investeringar och lägre vinster är dock inte populärt överallt inom Volkswagen. Diess blev faktiskt demoterad från att vara chef över märket Volkswagen samt hela Volkswagen Group med alla dess märken till att bara vara chef över det sistnämnda. Detta efter att han inte kommit överrens med alla styrelsemedlemmar om företagets framtid.

Diess har precis publicerat en lång artikel på Linkedin om hans arbete med att förändra Volkswagen. I artikeln finns en sektion med rubriken “Uppdrag T – för att komma ifatt Tesla”. Där kan man läsa att Diess i april 2020 höll ett möte med trettioen höga chefer från Volkswagen, Audi och Porsche. Mötets inledande fråga var: “vad måste vi uppnå under de kommande sex månaderna för att komma ikapp Tesla vad gäller teknologi till 2024?”.

Det här med att bara komma ikapp Tesla är problematiskt, eftersom Tesla alltid rör sig framåt i en rasande takt. Även om Volkswagen lyckas med sitt mål att till år 2024 komma till var Tesla befinner sig idag, så är 4 år i Tesla-tid en evighet, och Tesla kommer antagligen bara att ha utökat sitt försprång under den tiden.

Mötet hölls som sagt i april, och sedan dess har Tesla haft sin Battery day, där Elon berättade att man revolutionerat batteriet och redan börjat producera sina nya celler i en pilotfabrik. Detta måste ha varit en mardröm för Volkswagen och andra konkurrenter som lär ha insett att de ligger ännu längre efter i utvecklingen än vad man tidigare förstått.

Diess beskriver också i sin artikel hur han försöker förändra Volkswagen med sina förlegade strukturer och hierarkier till ett mer rörligt och modernt företag. Den här beskrivningen av nuvarande Volkswagen kan även appliceras på majoriteten av dagens biltillverkare, och många av dessa kommer innan 2030 ha gått Nokia-döden till mötes. Under Herbert Diess kompetenta ledarskap så kommer Volkswagen förhoppningsvis inte att vara en av dessa.